• захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах;
  • створення умов для підвищення наукової кваліфікації членів товариства;
  • пропаганда значення клітинної біології та біотехнологій для України і створення в Україні сприятливих умов для розвитку біотехнологій;
  • сприяння формуванню цивілізованого ринку біотехнологічних продуктів;
  • сприяння створенню вітчизняної законодавчої та нормативно-правової бази в галузі клітинної біології та біотехнології;
  • сприяння формуванню об'єктивної громадської думки щодо застосування біотехнологій;
  • сприяння підвищенню престижності нових наукових напрямів біології і, зокрема, клітинної біології та біотехнологій;
  • сприяння інтеграції України в світовий біотехнологічний простір.